EXITCOM RECYCLING
HİZMETLERİMİZ
GERİ DÖNÜŞÜM
BASINDA EXITCOM
İLETİŞİM

Exitcom WEEE Recycling

WEEE & ROHS Direktifleri

WEEE (European Union Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment)

2002/96/EC sayılı "Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi"

Bahse konu WEEE Direktifi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, üreticilerin ürünlerinin ömrünü tamamlama aşamasından da sorumlu tutulmaları esasından hareketle, söz konusu üreticilerden ürünlerini geri kazanım, geri dönüşüm ve parçalanabilirlik olanaklarını değerlendirerek tasarlamaları beklenmektedir.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

2002/95/EC sayılı "Bazı Zararlı Maddelerin Kullanılmasının Sınırlandırılması Direktifi"

Elektrikli ve elektronik ekipmanların bazı tehlikeli madde içeriklerinin azaltılmasını teminen yayınlanmıştır. RoHS Direktifine göre elektrikli ve elektronik ekipman atıkları ayrı toplanmış olsalar dahi içerdikleri tehlikeli maddelerden dolayı risk taşımaktadırlar. Söz konusu maddeler ise ağır metaller, PBB (çok bromlu bifenil) ve PBDE (çok bromlu difenil eteril) olarak sıralanmaktadır.

Yönetmeliklerin tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

WEEE Directive 2002/96/EC RoHS Directive 2002/95/EC