EXITCOM RECYCLING
HİZMETLERİMİZ
GERİ DÖNÜŞÜM
BASINDA EXITCOM
İLETİŞİM

Exitcom WEEE Recycling

Yasal Çerçeve

Dünya ve Türkiye'de elektronik eşya sektörü büyürken, e-atıkların tüm çöpler içerisindeki oranı da hızla artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde e-atıklar katı atıkların ortalama %1'ini oluştururken bu oranın 5 yıl içinde ikiye katlanması beklenmektedir.

Elektronik atıkların iki ana özelliği vardır;

-Tehlikeli ve toksik maddeler içerebilirler.
-İçerdikleri metal, cam, plastik ve yeniden kullanılabilinen diğer malzemelerden dolayı değerlidirler.

Bu iki nedenden ötürü e-atıklar hem insanı hem de doğayı tehdit eden bir tehlike, hem de yeni iş imkanı sağlayacak, yüksek getiri potansiyeli olan bir sektör olarak görülebilir.

Dünya genelinde e-atıklarla ilgili çalışmalar iki ana noktada yoğunlaşmaktadır: 

-Yeni üretilmekte olan elektronik ürünlerde toksik ve zararlı maddelerin kullanımının sınırlanması
-Yeni ürün tasarımında geri dönüşüm kriterlerinin göz önünde bulundurulması ve geri dönüşümün özendirilmesi

Diğer yandan atıklar ürüne dönüştüğünde bunların toplanması, işlenmesi, yeniden kullanımı; tehlikeli atıkların insan, çevre ve doğayı riske sokmadan bertarafı konusunda da yeni hukuki ve yasal düzenlemeler yapılmaktadır. 

Geri dönüşüm insan ve çevre sağlığı ile doğrudan ilgili bir süreç olduğundan bu konuda giderek daha katı ve ayrıntılı bir yasal çerçeve oluşturulmaktadır.

Exitcom, sadece yasal çerçeveye uymakla kalmaz size eldeki en güvenli ve iyi teknolojiyi sunar.