EXITCOM RECYCLING
HİZMETLERİMİZ
GERİ DÖNÜŞÜM
BASINDA EXITCOM
İLETİŞİM

Exitcom WEEE Recycling

WEEE Danışmanlık

Üreticiler


Teknolojik gelişmenin günden güne hız kazanması, elektrikli ve elektronik ekipman atık miktarının da hızla artması sonucunu doğurmaktadır. Bu kapsamda, atıkların çevre ve insan sağlığına karşı olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla "Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi" (Waste of Electronic and Electrical Equipment-WEEE) ile "Bazı Zararlı Maddelerin Kullanılmasının Sınırlandırılması Direktifi'' (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances-RoHS) yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikler elektrikli ve elektronik atıklarının ayrı toplanmasını ve geri kazanımını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, üreticilerin, ürünlerinin ömrünü tamamlama aşamasından da sorumlu tutulmaları esasından hareketle, söz konusu üreticilerden ürünlerini geri kazanım, geri dönüşüm ve parçalanabilirlik olanaklarını değerlendirerek, tasarlamaları beklenmektedir.

Exitcom, atıklarınızla ilgili her türlü sürecin tasarlanmasından, uygulanmasına kadar ihtiyacınız olan her noktada, geri dönüşüm alanındaki uzmanlık ve deneyimini sizlerle paylaşmaya hazırdır.

Belediyeler

 

Belediyeler AEEE ların evsel atık depo sahalarında diğer atıklarla birlikte muamele edilmesini önlemekle yükümlüdürler. Karışık evsel atıklarla birlikte bertaraf edilen AEEE miktarını azaltmak ve ayrı toplamayı kolaylaştırmak amacıyla toplama sistemleri kuracaklardır.

Belediyeler ayrıca üreticilere AEEE'ların toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi kampanyalarında da destek vermekle de yükümlüdürler.

Exitcom Recycling halkı bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarından toplama noktalarının kurulmasına kadar Avrupa'da edindiği know-how ve tecrübesini kullanarak Belediyenize en uygun çözümü bulmaktadır.

danismanlik.jpg