EXITCOM RECYCLING
HİZMETLERİMİZ
GERİ DÖNÜŞÜM
BASINDA EXITCOM
İLETİŞİM

Exitcom WEEE Recycling

Kablo & Metal Geri Dönüşümü

Atık kablolar demir dışı metal içeriği bakımından çok önemli bir hammadde kaynağıdır. Ekonomik ve ekolojik nedenlerle, doğal kaynaklarımızın korunması için, atık kabloların içerisinde bulunan maddelerin tekrar değerlendirilmesini gerekmektedir.

Atık kablolar çöp değildir.

Sadece Almanya'da yıllık 150.000 Tona yakın atık kablo oluşmaktadır. Atıkların çıktığı alanlar kablo türleri kadar çeşitlidir. Tamirat sonucu çıkan kablolar, telefon hattı kabloları veya kablo üretiminde oluşan hatalı ürünler bunların bazılarıdır. Kablolar zaman içinde büyük değişimler geçirmiştir. Bakır, Alüminyum, Kurşun ve Çelik dışında izolasyon malzemelerinde sayısız varyasyonlar mevcuttur. Bunlar PE ve Lastik kaplamalarından değişik PVC türlerine ve ağlı plastiklere kadar uzanmaktadır. Günümüzde geri dönüşüm prosesine alınan atık kabloların 100 yaşına kadar olabileceği göz önünde bulundurulursa kablolarda kullanılan materyallerin çeşitliliği hakkında bir fikir edinilebilir.

Çevreye zararsız kablo geri dönüşümü uzmanlık ve teknik bilgi gerektirmektedir. Çeşit ve içeriklerine göre ayrılıp sınıflandırılan kablolar, geri dönüşüm sürecinden sonra; bakır, alüminyum, kurşun ve plastik gibi hammaddelere ayrılarak ekonomiye geri kazandırılmaktadır.

Metal Geri Dönüşümü Küresel Isınma Tehdidini Azaltan Önemli Faktörlerdendir

Metaller kalitelerinden ödün vermeden sonsuz kez geri dönüştürülebilmektedir. Üstelik bu süreç boyunca ihtiyaç duyulan enerji miktarı, aynı metalin madenden çıkarılması için harcanan enerji miktarından çok daha azdır.

Geri dönüşüm, Enerji tasarrufunu sağlamasının yanısıra, CO2-Emisyonunu da %95 oranında azaltmaktadır. Alman metal endüstrisi bugün toplam üretiminin %50'sini geri kazanılmış hammaddelerden yapmaktadır.

Metaller manyetik ve mekanik aşamalardan geçirilerek  Demir ve Demir Dışı Metaller olmak üzere birbirinden ayrıştırılmaktadır.

Exitcom Recycling, elektrikli ve elektronik atıklar dışında, her türlü demir (demir ve çelik)  ve demir dışı metali de (bakır, alüminyum, krom, kurşun, kalay, nikel, pirinç ve çinko) tesisine kabul etmektedir.

kablo.png