E-ATIK

Ülkemizde ve firmamızda manuel ağırlıklı olarak geri dönüşümü gerçekleştirilen E- atıkların geri dönüşümü için sistemimizde otomasyona geçilmiştir. Tasarımını ve imalatını firmamızın gerçekleştirdiği sistem ve sistemin parçaları olan kırıcı makine ve öğütücü sayesinde atık parçalar daha küçük boyutlarda ayrıştırılabilmiş ve zamandan tasarruf sağlanabilmiştir. Bu yeni geri dönüşüm sistemi ile geri dönüşüm sürecinde makineleşmeye geçilerek emek
elimine edilmiş ve işgücü maliyetleri azalmış, rekabet gücü artırmıştır. Otomasyonun sağlandığı makineli sistem ile E-atıktan elde edilen demir, metal, cam, plastik gibi parçalar tam olarak ayrıştırılarak en küçük yapısı elde edilmiştir. Bu durum firmamız için ürün kalitesini yükselten yeni bir durum, yeni bir süreç olmuştur.
Firmamız oluşturmak istediği otomasyon sistemini yurt dışından teknoloji transferi ile getirmek yerine Ar-Ge projesi ile birlikte ülkemizde kendi özgün katkımızla oluşturduğumuz makineler ile kurarak beşte bir oranında maliyet azaltmış, aynı zamanda ülke ekonomisine, sanayine ve çevrenin korunmasına katkı sağlamıştır.